Pořadí doplňkové soutěže ACE RACE HUNTERS TOUR

Datum přidání novinky: 22.05.2020

ACE RACE HUNTER TOUR 2020

Vyber si disk, postav se na výhoziště a dej ESO! Prvním hodem přímo do koše, tak to je mazec! U turnajů série Latitude 64º Hunters Tour 2020 je možné soutěžit v rámci discgolfové prémiové hry ACE RACE HUNTER TOUR. V letošním roce bude více jak 20 turnajů zařazeno do této série. Tak neváhejte a přijdte si s námi vyzkoušet DISCGOLF.

Nejlepších 10 hráčů získá odměny v podobě poukázek na vybavení od Latitude 64ºZa každého hráče na každém turnaji L64HT2020 bude přidáno 10 Kč do celkového Ace Race Potu. Tento pot si na konci sezony rozdělí nejlepších 10 hráčů poměrem k počtu získaných bodů.

Příklad: V Ace race potu bude za celou sezonu 10.000 Kč (celkem 1000 hráčů na všech turnajích dohromady a za každého do potu 10 Kč). Prvních 10 hráčů v pořadí nasbírá dohromady 50 ace race bodů. Odměna za jeden Aceace bod tedy bude 10.000 : 50 = 200 Huntů. Pokud tedy vítěz získal např. 15 bodů – obdrží 3000 Huntů, atd…

Každý hráč získává na turnajích série Ace Race Hunters Tour body za zásah koše prvním (případně druhým - u jamek s parem 4) hodem z výhoziště. Systém bodování je následující: Eso  3 body, Řetězy koše 2 body (pokud disk nezůstane v koši), Ostatní části koše 1bod (jakákoliv část koše kromě řetězů). Vždy musí nadpoloviční většina hráčů ve skupině získání bodů potvrdit. Na jamce, která má par 4 máte možnost získat body až druhým hodem, tedy útokem na eagle (u pětiparových jamek třetím hodem)!

Na některých turnajích mohou být uděleny vyjímky k parům jamek (dle mapy pevného hřiště). Určité jamky s vyšším parem nebudou uznány a budou počítány jako par nižší. Tato informace ale musí být zveřejněna na score-kartě či na hráčském meetingu.

V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet Es, případně 3bodů, 2bodů,  1bodů. Dalším atributem je vyšší počet odehraných turnajů této série v kategorii Gold, Opto, případně Retro. Pokud ani tento atribut nerozhodne, rozdělí si všichni hráči se stejným bodovým ziskem poukázky rovným dílem.

Pokud by tedy na první místě byli dva hráči a jeden z nich by dal Eso (3body) a druhý bodoval dvakrát (2+1bod), vítězem by se stal hráč, který dal eso. Pokud by měli oba hráči 3 body za eso, rozhodl by vyšší počet odehraných turnajů v kat. Gold, Opto, případně Retro. Pokud ani tento atribut nerozhodne, určí vítěze los.

zpět na novinky