Podrobná pravidla Latitude 64 Hunters Tour:      

1. Úvodní ustanovení

Latitude 64° Hunters Tour 2017 (dále jen "tour") se skládá z jednotlivých turnajů. Turnaje se mohou zúčasnit všichni hráči bez omezení. Většina turnajů je zároveň součástí České discgolfové ligy.

2. Hráčské kategorie

2.1 Přehled hráčských kategorií pro jednotlivé turnaje i celou tour:

Open - všichni muži a ženy
Women - všechny ženy
Master - 40 let a starší
Junior - 18 let a mladší
Požadovanému věku v jednotlivých kategoriích musí hráči dosáhnout v roce pořádání turnaje / tour.
Body se započítávají v každé kategorii zvlášť.

2.2 Hráčské kategorie na turnajích

Podmínkou pro otevření jednotlivých kategorií na turnajích je účast alespoň čtyř hráčů, kteří splňují její požadavky. Při nesplnění této podmínky budou hráči přeřazeni do nejbližší kategorie, jejíž požadavky splňují a která splní podmínku minimálního počtu čtyř hráčů. Pro započítání hráče do celkového pořadí turnaje musí hráč odehrát minimálně jedno celé soutěžní kolo.

2.3 Hráčské kategorie v celkovém hodnocení tour

Podmínkou pro otevření kategorie v celkovém hodnocení tour je účast alespoň čtyř hráčů, kteří odehrají tři a více bodovaných turnajů.

3. Kategorie turnajů, startovné a systém bodování

Turnaje jsou rozděleny do tří kategorií -  Retro, Opto a Gold. Zařazení do kategorií a výběr turnajů schvaluje vedení klubu Hunters. Seznam turnajů může být v průběhu sezóny doplněn či pozměněn.

3.1 Kategorie turnajů - bodové ohodnocení - startovné:

Turnaje jsou rozděleny do tří kategorií. Zařazení do kategorií a výběr turnajů schvaluje vedení klubu Hunters.

Kategorie turnajů - bodové ohodnocení - startovné:

Retro - vítěz turnaje získá 50 bodů - startovné 100 Kč / Junior 80 Kč
Opto
 - vítěz turnaje získá 75 bodů - startovné 120 Kč / Junior 100 Kč
Gold
 - vítěz turnaje získá 100 bodů – startovné individuální

3.2 Výsledky turnajů jsou bodově ohodnoceny dle následujícího systému:

Vítěz turnaje získává N bodů, kde N je odstupňováno pro turnajové kategorie Retro 50 bodůOpto 75 bodů Gold 100 bodů.

Každý další hráč v pořadí turnaje získává o N / H bodu méně (N je počet bodů za vítězství, H je počet všech hráčů v hráčské kategorii včetně hráčů DNF). Aby byl turnaj započítán do výsledků Tour, musí se jej zúčastnit minimálně 10 hráčů.

Příklad: Byl odehrán turnaj kat. Retro. Zúčastnilo se ho celkem 20 hráčů, z toho 10 v kategorii Open a  10 kategorii Women. Vítěz každé kategorie získá 50 bodů. Druhý hráč získá o 50 / 10 bodů méně, tedy o 5 bodů. Druhý tedy získá 45 bodů, třetí 40 , ... desátý 5 bodů.

V případě že by se na turnaji otevřela kategorie, která se neotevírá v celé tour (otevírá se pouze Open, Women, Master a Junior MJ1), budou se hráčům započítávat výsledky do nejbližší kategorie otevřené v tour. V tomto případě se nebude počítat finále a výsledky budou určeny dle výsledků základních kol.

Příklad: Pokud by se na turnaji otevřela například kategorie Grandmasters i Masters, budou se do celkových výsledků počítat pořadí ze základních kol všem hráčům společně v kategorii Masters. V rámci turnaje je tedy možné tuto kategorii otevřít.

4. Registrace na turnaje

Registrace na většinu turnajů bude probíhat na stránkách www.discgolf.cz.  Odkazy na registrace všech turnajů budou uvedeny na oficiálních stránkách tour www.Latitude64-Tour.com Registrace na turnaje kategorie Retro a Opto může být otevřena maximálně 14 dní před začátkem turnaje. Registrace na turnaje kategorie Gold  bude otevřena maximálně 1 měsíc před začátkem turnaje.

Na turnaje, které jsou součástí České discgolfové ligy, budou podmínky registrace dle podmínek ČADG.

Hráčům do počtu deseti procent kapacity turnaje může ředitel turnaje udělit divokou kartu. V případě kapacity turnaje 45 hráčů tedy může ředitel turnaje udělit čtyři divoké karty.

5. Bonusy  a odměny pro hráče

5.1 Startovací balíček pro nové hráče za akční cenu

Každý nový hráč si může na svém prvním turnaji zakoupit "startovací balíček" za 99 Kč. Startovací balíček obsahuje certifikovaný discgolfový disk od Latitude 64º, minimarker a samolepku. To vše v hodnotě cca 350 Kč. Novým hráčem se rozumí hráč, který neodehrál žádný turnaj série Latitude 64º Hunters Tour 2015, 2016 nebo 2017. Nový hráč si může tento balíček zakoupit pouze na svém prvním turnaji. Na dalších turnajích již na něj ztrácí nárok.

5.2 Discgolfový disk pro hráče, kteří odehrají 6 turnajů

Každý hráč obdrží certifikovaný discgolfový disk s logem tour v materiálu Opto v hodnotě 399 Kč na svém šestém  turnaji Latitude 64º Hunters Tour 2017. Obdrží jej i hráči, kteří si zakoupili startovací balíček na prvním turnaji.

5.3 Losovačka na závěr každého turnaje a vložené soutěže

Na každém turnaji budou pro hráče k dispozici věcné odměny. Hodnota těchto odměn se určí dle počtu účastníků turnaje. Pro aktivaci těchto odměn musí být splněna podmínka minimálně 20 hráčů. Ředitel turnaje může určit, jakým způsobem tyto odměny rozdělí. Může se jednat o vložené soutěže během hry (například CTP, nejdelší hod,...) doprovodné soutěže (putting contest, distance competition,...) nebo závěrečnou losovačku. Pro získání ceny v závěrečné losovačce musí být hráč přítomen. Pokud není přítomen, bude losování pokračovat a cenu získá další vylosovaný hráč. O vložených soutěžích musí ředitel turnaje informovat hráče na hráčském meetingu.

Minimální hodnota odměn na turnajích kategorie Retro a Opto

20-30 hráčů - hodnota minimálně 1200 Kč
31-45 hráčů -  hodnota minimálně 1500 Kč
46-60 hráčů - hodnota minimálně  2000 Kč
61  a více  - hodnota minimálně 2500 Kč

Kategorie Gold:

Na turnajích této kategorie budou odměny pro hráče řešeny individuálně. Podrobnosti budou upřesněny při otevření registrace na turnaj.

Možnost zakoupení "startovacích balíčků"  a získání disků za účast na šestém turnaji budou samozřejmě aktivní i při těchto turnajích.

5.4 Závěrečné losování cen v celkové hodnotě 50.000 Kč

Každý hráč, který se zúčastní tour obdrží losy do závěrečné losovačky.

5.4.1. Malá losovačka

Losovačka cen v hodnotě 10.000 Kč. Do této losovačky budou zařazeni všichni hráči, kteří se zúčastnili tour, tedy odehráli minimálně jeden turnaj. Každý hráč bude mít k dispozici pouze jeden los, nebude tedy záležet na celkovém počtu odehraných turnajů.

5.4.2. Velká losovačka

Losovačka cen v hodnotě 40.000 Kč. Do této losovačky budou zařazeni všichni hráči, kteří odehrají minimálně 3 turnaje v roce 2017. Čím více turnajů hráči odehrají, tím více budou mít k dipozici losovacích lístků. Za každý turnaj kategorie Retro získají hráči 1 los, za turnaj kategorie Opto 2 losy a za turnaj kategorie Gold 3 losy.

Pořadatelem budou určeny hlavní ceny pro "velkou losovačku" (nejhodnotnější). Tyto hlavní ceny může každý hráč získat pouze jednou. Poku by tedy byl jeden hráč vylosován u hlavní ceny podruhé, bude losování pokračovat. Ostatní losované ceny může každý hráč získat vícekrát. Čím více turnajů hráč odehraje, tím více lístků získává do závěrečného losování.

Závěrečné losování cen proběhne v závěru sezony v prodejně Discgolf-Shop.cz v Liberci a bude veřejné. Datum bude s předstihem upřesněno na oficiálních stránkách tour.

5.5 Každý turnaj je součástí ACE RACE HUNTERS TOUR 2017

Nejlepší tři hráči získají balíčky od partnera soutěze www.Discgolf-Shop.cz v celkové hodnotě 5.000 Kč. Podmínkou pro získání dárkových poukázek je odehrání alespoň 3 turnajů této série.

Odměny pro nejlepší hráče Ace Race Hunters Tour 2017:

1. místo - balíček od partnera soutěže www.Discgolf-Shop.cz v hodnotě 3.000 Kč
2. místo - balíček od partnera soutěže www.Discgolf-Shop.cz v hodnotě 1.500 Kč
3. místo - balíček od partnera soutěže www.Discgolf-Shop.cz v hodnotě 500 Kč

Každý hráč získává na turnajích série Ace Race Hunter Tour body za zásah koše prvním (případně druhým - u jamek s parem 4) hodem z výhoziště. Systém bodování je následující: Eso  3 body, Řetězy koše 2 body (pokud disk nezůstane v koši), Ostatní části koše 1bod (jakákoliv část koše kromě řetězů). Vždy musí nadpoloviční většina hráčů ve skupině získání bodů potvrdit. Na jamce, která má par 4 máte možnost získat body až druhým hodem, tedy útokem na eagle (u pětiparových jamek třetím hodem)!

V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet Es, případně 3bodů, 2bodů,  1bodů. Dalším atributem je vyšší počet odehraných turnajů této série v kategorii Gold, Opto, případně Retro. Pokud ani tento atribut nerozhodne, rozdělí si všichni hráči se stejným bodovým ziskem poukázky rovným dílem.

Pokud by tedy na první místě byli dva hráči a jeden z nich by dal Eso (3body) a druhý bodoval dvakrát (2+1bod), vítězem by se stal hráč, který dal eso. Pokud by měli oba hráči 3 body za eso, rozhodl by vyšší počet odehraných turnajů v kat. Gold, Opto, případně Retro. Pokud ani tento atribut nerozhodne, určí vítěze los.

6. Celkové pořadí v tour

Hráč musí odehrát minimálně tři bodované turnaje, aby mohl získat odměny za umístění v celkovém pořadí tour. Všechny tři turnaje musí být ve stejné kategorii. Do celkového pořadí tour jsou započítáni všichni hráči, kteří se zúčastnili tour.

Každý hráč bude v celkovém pořadí tour hodnocen pouze v kategorii, ve které získá nejvyšší počet bodů. Hráč tedy může hrát turnaje v různých kategoriích, pokud splňuje jejich požadavky, nemůže však být vyhlášen v celkovém pořadí ve více kategoriích najednou.

Každému hráči se do celkového výsledku tour započítává maximálně 6 nejlepších výsledků. Z turnajů kategorie Opto a Gold se však započítávají  maximálně 2 nejlepší výsledky (2x Opto a 2xGold). Každý hráč tedy může získat maximální počet 2 x Gold (2 x 100 bodů) + 2 x Opto (2 x 75 bodů) + 2 x Zero (2 x 50 bodů). Maximální celkový počet bodů tedy může být 450 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet odehraných turnajů kat. Gold, Opto, případně Zero. Pokud tento atribut nerozhodne, bude rozhodovat nejvyšší počet získaných započítaných bodů.

Příklad 1: Pokud se hráč zúčastní celkem 10 turnajů (8 x Zero, 1 x Opto a 1 x Gold) a všechny vyhraje, získá do celkového pořadí 1 x 100 bodů Gold, 1 x 75 bodů Opto a 4 x 50 bodů Zero, celkem tedy 375 bodů.

Příklad 2: Pokud se hráč zúčastní celkem 7 turnajů (1x Gold, 4x Opto a 4x Zero) a všechny vyhraje, získá do celkového pořadí 1x 100 bodů Gold, 2x 75 bodů Opto a 3x 50 bodů Retro, celkem tedy 400 bodů.

7. Seznam plánovaných turnajů

Seznam turnajů může být v průběhu sezóny doplněn či pozměněn. 

AKTUÁLNÍ SEZNAM TURNAJŮ ZDE

8. Závěrečné ustanovení

Vedení klubu Hunters si vyhrazuje právo na změnu podmínek a pravidel. Účastí na turnajích udělujete souhlas s pořízením a následným použitím audio a video záznamu i fotografií Vaší osoby, případně osob Vám svěřeným.