Podrobná pravidla Latitude 64° Hunters Tour 2018:      

1. Úvodní ustanovení

Latitude 64° Hunters Tour 2018 (dále jen "tour") se skládá z jednotlivých turnajů. Turnaje se mohou účastnit všichni hráči bez omezení. Většina turnajů je zároveň součástí České discgolfové ligy.

2. Hráčské kategorie

2.1 Přehled hráčských kategorií pro jednotlivé turnaje i celou tour:

MPO (Open) - všichni muži a ženy
FPO (Women) - všechny ženy
MPM (Master) - 40 let a starší
MPG (Grandmaster) - 50 let a starší
MJ1 - Junior - 18 let a mladší
MJ3 - Junior - 12 let a mladší
Požadovanému věku v jednotlivých kategoriích musí hráči dosáhnout v roce pořádání tour.
Body se započítávají v každé kategorii zvlášť.

2.2 Hráčské kategorie na turnajích

Podmínkou pro otevření jednotlivých kategorií na turnajích je účast alespoň čtyř hráčů, kteří splňují její požadavky. Při nesplnění této podmínky budou hráči přeřazeni do nejbližší kategorie, jejíž požadavky splňují a která splní podmínku minimálního počtu čtyř hráčů. Pro započítání hráče do celkového pořadí turnaje musí hráč odehrát minimálně jedno celé soutěžní kolo. Ve vyjímečných případech může být otevřena kategorie při 3 hráčích (platí však pouze pro kategorii Gold) a po dohodě s vedením Klubu Hunters a ředitelem turnaje.

2.3 Hráčské kategorie v celkovém hodnocení tour

Podmínkou pro otevření kategorie v celkovém hodnocení tour je účast alespoň čtyř hráčů, kteří odehrají tři a více bodovaných turnajů.

3. Kategorie turnajů, startovné, systém bodování

Turnaje jsou rozděleny do tří kategorií -  Retro, Opto a Gold. Zařazení do kategorií a výběr turnajů schvaluje vedení klubu Hunters. Seznam turnajů může být v průběhu sezóny doplněn či pozměněn. Pokud byste měli zájem uspořádat turnaj, kontaktujte nás.

3.1 Kategorie turnajů - bodové ohodnocení - startovné:

Turnaje jsou rozděleny do tří kategorií. Zařazení do kategorií a výběr turnajů schvaluje vedení klubu Hunters.

Kategorie turnajů - bodové ohodnocení - startovné:

Retro - vítěz turnaje získá 50 bodů - startovné 110 Kč / Junior 60 Kč
Opto
 - vítěz turnaje získá 75 bodů - startovné 110 Kč / Junior 60 Kč
Gold
 - vítěz turnaje získá ??? bodů – startovné individuální

3.2 Výsledky turnajů jsou bodově ohodnoceny dle následujícího systému:

Vítěz turnaje získává N bodů, kde N je odstupňováno pro turnajové kategorie Retro 50 bodůOpto 75 bodů Gold 100 bodů.

Každý další hráč v pořadí turnaje získává o N / H bodu méně (N je počet bodů za vítězství, H je počet všech hráčů v hráčské kategorii včetně hráčů DNF). Aby byl turnaj započítán do výsledků Tour, musí se jej zúčastnit minimálně 10 hráčů.

Příklad: Byl odehrán turnaj kat. Retro. Zúčastnilo se ho celkem 20 hráčů, z toho 10 v kategorii Open a  10 kategorii Women. Vítěz každé kategorie získá 50 bodů. Druhý hráč získá o 50 / 10 bodů méně, tedy o 5 bodů. Druhý tedy získá 45 bodů, třetí 40,… desátý 5 bodů.

V případě že by se na turnaji otevřela kategorie, která se neotevírá v celé tour (otevírá se MPO, MPM, MPG, FPO, MJ1 a MJ3), budou se hráčům započítávat výsledky do nejbližší kategorie otevřené v tour. V tomto případě se nebude počítat finále a výsledky budou určeny dle výsledků základních kol.

Příklad: Pokud by se na turnaji otevřela například kategorie MJ2 i MJ1, budou se do celkových výsledků počítat pořadí ze základních kol všem hráčům společně v kategorii MJ1. V rámci turnaje je tedy možné otevřít i kategorii MJ2.

4. Registrace na turnaje

Registrace na většinu turnajů bude probíhat na stránkách www.discgolf.cz.  Odkazy na registrace všech turnajů budou uvedeny na oficiálních stránkách tour www.Latitude64-Tour.com.  Registrace na turnaje kategorie Retro a Opto může být otevřena nejpozději 7 dní před začátkem turnaje. Zpravidla se však jedná o cca 3-4 týdny. Registrace na turnaje kategorie Gold bude otevřena maximálně 1 měsíc před začátkem turnaje.

Na turnaje, které jsou součástí České discgolfové ligy, budou podmínky registrace dle podmínek ČADG.

Hráčům do počtu deseti procent kapacity turnaje může ředitel turnaje udělit divokou kartu. V případě kapacity turnaje 45 hráčů tedy může ředitel turnaje udělit čtyři divoké karty.

5. Bonusy  a odměny pro hráče

5.1 Startovací balíček pro nové hráče za akční cenu

Každý nový hráč si může na svém prvním turnaji zakoupit "startovací balíček" za 99 Kč. Startovací balíček obsahuje certifikovaný discgolfový disk od Latitude 64º, minimarker a samolepku. To vše v hodnotě cca 350 Kč. Novým hráčem se rozumí hráč, který neodehrál žádný turnaj série Latitude 64º Hunters Tour. Nový hráč si může tento balíček zakoupit pouze na svém prvním turnaji. Na dalších turnajích již na něj ztrácí nárok.

5.2 Za odehraný turnaj obdrží každý hráč 50 Huntů na nákup vybavení (platí pro turnaje Retro a Opto)

Každý hráč obdrží za odehraný turnaj 50 Huntů (Junioři 30 Huntů), za které si může zakoupit vybrané vybavení u partnera tour Discgolf-Shop.cz . Nabídka bude opravdu široká - od disků, čepic, ponožek, triček až k bagům či deštníkům. Body mohou hráči získat také za CTP nebo v losovačce.

Hunty mohou hráči shromažďovat během celé sezony a lze využít i na částečnou úhradu vybavení (tedy s doplatkem). Na e-shopu budou dostupné artikly označeny logem L64HT a budou ve zvláštní sekci. U každého artiklu je omezený počet kusů a nabídka platí jen do vyprodání zásob. Z důvodu administrativi a kontroly bude možné Hunty uplatnit pouze na E-Shopu!

Uplatnění Huntů: Na oficiálních stránkách tour v sekci „výsledky“ bude u každého hráče uveden příslušný počet Huntů, které má aktuálně k dispozici. Při zadávání objednávky na Discgolf-Shop.cz musí hráč uvést do poznámky „Hunty“ (a případně kolik Huntů chce uplatnit). Objednávka musí být vystavena přímo na hráče, který Hunty nasbíral a není možné je sčítat více hráčům dohromady. Platnost Huntů končí 31. 12. 2018 a po tomto termínu již nebude možné Hunty uplatnit.

Turnaje kategorie Gold budou mít různé počty Huntů pro hráče (bude řešeno individuálně pro každý turnaj).

5.3 Losovačka a CTP na turnajích kategorie

Na každém turnaji, kterého se zúčastní alespoň 11 hráčů proběhne losovačka a CTP. CTP (Close to pin) je soutěž, která bude probíhat v základních kolech turnaje (nebo společně v pauze mezi koly). Ten z hráčů, který bude nejblíže k cíli /koši (prvním hodem z výhoziště) zvítězí. V případě vyhlášení dvou CTP doporučujeme rozdělit kategorie takto:  MPO+MPM+MPG a MJ1+MJ3+FPO. Odměnou za každé CTP je 100 Huntů. Pro získání ceny v závěrečné losovačce musí být hráč přítomen. Pokud není přítomen, bude losování pokračovat a cenu získá další vylosovaný hráč.

Hodnota losovačky a počet CTP na turnajích kategorie Retro a Opto podle počtu hráčů:

Do 10 hráčů – turnaj se nepočítá do celkových výsledků tour, nebude losovačka ani CTP.
11-30 hráčů – 1x CTP + losovačka o 2x Gold minimarker s logem tour
31-40 hráčů – 2x CTP + hodnota losovačky 500 Kč
41-50 hráčů - 2x CTP + hodnota losovačky 800 Kč
51-60 hráčů - 2x CTP + hodnota losovačky 1200 Kč
61 a víc hráčů - 2x CTP + hodnota losovačky 1500 Kč

PS: Turnaj pro 4-10 hráčů se nebude počítat do celkových výsledků tour, nebude ani losovačka ani CTP. Medaile však rozdány budou a Hunty za účast i Ace Race tour budou připsány. Ace Race body se budou také počítat.

Kategorie Gold:

Na turnajích této kategorie budou odměny pro hráče řešeny individuálně. Podrobnosti budou upřesněny při otevření registrace na turnaj. Možnost zakoupení "startovacích balíčků" pro nové hráč budou samozřejmě aktivní i při těchto turnajích.

5.4 Každý turnaj je součástí ACE RACE HUNTERS TOUR 2018

Nejlepších 10 hráčů získá odměny v podobě Huntů. Za každého hráče na každém turnaji L64HT2018 bude přidáno 10 Huntů do celkového Ace Race Potu. Tento pot si na konci sezony rozdělí nejlepších 10 hráčů poměrem k počtu získaných bodů.

Discgolf-Shop.cz věnuje navíc bonus za každé turnajové ESO 100 Huntů. Tyto Hunty budou hráči připsány ihned po skončení turnaje

Příklad: V Ace race potu bude za celou sezonu 10.000 Huntů (celkem 1000 hráčů na všech turnajích dohromady a za každého do potu 10 Huntů). Prvních 10 hráčů v pořadí nasbírá dohromady 50 ace race bodů. Odměna za jeden Ace race bod tedy bude 10.000 : 50 = 200 Huntů. Pokud tedy vítěz získal např. 15 bodů – obdrží 3000 Huntů, atd…

Každý hráč získává na turnajích série Ace Race Hunters Tour body za zásah koše prvním (případně druhým - u jamek s parem 4) hodem z výhoziště. Systém bodování je následující: Eso  3 body, Řetězy koše 2 body (pokud disk nezůstane v koši), Ostatní části koše 1bod (jakákoliv část koše kromě řetězů). Vždy musí nadpoloviční většina hráčů ve skupině získání bodů potvrdit. Na jamce, která má par 4 máte možnost získat body až druhým hodem, tedy útokem na eagle (u pětiparových jamek třetím hodem)!

Na některých turnajích mohou být uděleny vyjímky k parům jamek (dle mapy pevného hřiště). Určité jamky s vyšším parem nebudou uznány a budou počítány jako par nižší. Tato informace ale musí být zveřejněna na score-kartě či na hráčském meetingu.

V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet Es, případně 3bodů, 2bodů,  1bodů. Dalším atributem je vyšší počet odehraných turnajů této série v kategorii Gold, Opto, případně Retro. Pokud ani tento atribut nerozhodne, rozdělí si všichni hráči se stejným bodovým ziskem poukázky rovným dílem.

Pokud by tedy na první místě byli dva hráči a jeden z nich by dal Eso (3body) a druhý bodoval dvakrát (2+1bod), vítězem by se stal hráč, který dal eso. Pokud by měli oba hráči 3 body za eso, rozhodl by vyšší počet odehraných turnajů v kat. Gold, Opto, případně Retro. Pokud ani tento atribut nerozhodne, určí vítěze los.

6. Celkové pořadí v tour

Hráč musí odehrát minimálně tři bodované turnaje, aby mohl získat odměny za umístění v celkovém pořadí tour. Všechny tři turnaje musí být ve stejné kategorii. Do celkového pořadí tour jsou započítáni všichni hráči, kteří se zúčastnili tour.

Každý hráč bude v celkovém pořadí tour hodnocen pouze v kategorii, ve které získá nejvyšší počet bodů. Hráč tedy může hrát turnaje v různých kategoriích, pokud splňuje jejich požadavky, nemůže však být vyhlášen v celkovém pořadí ve více kategoriích najednou.

Každému hráči se do celkového výsledku tour započítává maximálně 6 nejlepších výsledků. Z turnajů kategorie Opto a Gold se však započítávají maximálně 2 nejlepší výsledky (2x Opto a 2x Gold). Každý hráč tedy může získat maximální počet 2 x Gold (2x 100 bodů) + 2x Opto (2x 75 bodů) + 2x Zero (2x 50 bodů). Maximální celkový počet bodů tedy může být 450 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet odehraných turnajů kat. Gold, Opto, případně Zero. Pokud tento atribut nerozhodne, bude rozhodovat nejvyšší počet získaných započítaných bodů.

Příklad 1: Pokud se hráč zúčastní celkem 10 turnajů (8 x Zero, 1 x Opto a 1 x Gold) a všechny vyhraje, získá do celkového pořadí 1 x 100 bodů Gold, 1 x 75 bodů Opto a 4 x 50 bodů Zero, celkem tedy 375 bodů.

Příklad 2: Pokud se hráč zúčastní celkem 7 turnajů (1x Gold, 4x Opto a 4x Zero) a všechny vyhraje, získá do celkového pořadí 1x 100 bodů Gold, 2x 75 bodů Opto a 3x 50 bodů Retro, celkem tedy 400 bodů.

7. Seznam plánovaných turnajů

Seznam turnajů může být v průběhu sezóny doplněn či pozměněn. 

AKTUÁLNÍ SEZNAM TURNAJŮ ZDE

8. Závěrečné ustanovení

Organizátor tour si vyhrazuje právo na změnu podmínek a pravidel. Účastí na turnajích udělujete souhlas s pořízením a následným použitím audio a video záznamu i fotografií Vaší osoby, případně osob Vám svěřených. Registrací na turnaj souhlasíte s poskytnutím Vaší emailové adresy partnerům tour za účelem zasílání obchodních nabídek.